Product Strategy คืออะไร

Product Strategy คืออะไร

Product Strategy หรือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นแผนงานระดับสูงที่กำหนดทิศทางการพัฒนา การวางตำแหน่ง และการทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการ

องค์ประกอบหลักของ Product Strategy:

วิสัยทัศน์ (Vision): ภาพรวมของสิ่งที่ผลิตภัณฑ์/บริการจะเป็นในอนาคต
พันธกิจ (Mission): เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์/บริการ
กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience): กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึง
จุดยืนทางการตลาด (Market Positioning): ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการในตลาด
แผนงาน (Roadmap): แนวทางการพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy): วิธีการโปรโมทและขายผลิตภัณฑ์/บริการ
ประโยชน์ของ Product Strategy:

ช่วยให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจน
ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและเวลา
ช่วยให้เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
ตัวอย่าง Product Strategy:

Apple: มุ่งเน้นไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และดีไซน์สวยงาม
Amazon: มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอสินค้า/บริการที่หลากหลาย ราคาถูก และสะดวกในการซื้อ
Tesla: มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ